Sanayi Devrimi'nin tarihi ve detayları


Endüstri 4.0 veya diğer adıyla Sanayi Devrimi’nin 4. adımı, otomasyon sisteminin veri alışverişiyle beraber üretim teknolojisiyle bağdaşan terim olarak karşımızda duruyor.

İnternet hizmetleriyle beraber siber fiziksel sistemden bir bütün oluşturan bu sistem, akıllı fabrika sisteminde de büyük bir etken olduğunu gösteriyor. Üretimin olduğu ortamda verilerin toplanması ve iyi izlenerek analiz edilmesini sağlayan bu devrim, daha sağlam ve verimli iş modellerinin ortaya çıkmasında rol oynuyor. Endüstri 4.0 ya da Sanayi Devrimi’nin 4. Adımı bu yazımızda detaylı incelemek istedik.

Sanayi Devriminin Geçmişi

Buhar gücü kullanılarak mekanik üretim sisteminin sağlanmasıyla ilk Sanayi Devrimi (1.0) ortaya çıktı. Daha sonra elektrik gücü ve yardımıyla seri üretim gerçekleştirilen ikinci Sanayi Devrimi (2.0) oluştu. Ardından dijital devrim olarak nitelendirilen üçüncü Sanayi Devrimi (3.0) bilgi teknolojilerinin gelişimi ve elektronik kullanımının artışıyla büyüdü ve otomatik hale geldi.

Endüstri 4.0’ın Temeli

Endüstri 4.0, değer zinciri ve teknolojilerinin birleştirildiği temelinde oluşan kolektif bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Nesnelerin internetine kavramıyla beraber hizmetlerin internetine dayalı bir gücü bulunuyor. Akıllı fabrikaların oluşturduğu vizyonun oluşmasında büyük katkı sağlanan Endüstri 4.0, hizmetlerin interneti, nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler olarak farklı yapılardan oluşuyor.

Modüler akıllı fabrikaların oluşturduğu, fiziksel işlemlerle beraber siber fiziksel sistemlerin izlenmesinin sağlandığı ve fiziksel olan dünya düzenine sanal bir kopya oluşturulmasıyla beraber merkezi kararların alınması Endüstri 4.0 ile hedefleniyor. İnsanlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurarak hizmetlerin internetiyle beraber iç ve çapraz olarak farklı yapılarda hizmetler sağlanarak, değer zincirinin kullanıcılara ulaştırılması amacı güdülüyor.

Endüstri 4.0’ın Prensipleri

Endüstri 4.0’ın Amacı Nedir?

Temel olarak düşük maliyetli, az enerji harcanan, az yer edinen, az ısı üreten ve yüksek güvenilirlikte çalışan donanım/donanımlar olarak belirlenen işletim – yazılım sistemlerinin kaynak olarak bellek kullanımının tutum amacı vardır. Cihaz tabanlı internet, yeryüzünde bulunan ve araç gerece entegre edilen, sensör – işleticileriyle beraber donanan bu siber fiziksel sistemlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Üretim sürecinde bu sistemleri akıllı fabrikalara taşımak, sistemlerin insanlardan bağımsız olarak kurulmasıyla beraber bağımsız şekilde hareket edebilmesi için bu fabrikalara ulaşılması asıl düşünülen durumdur. Endüstri 4.0 stratejisinin gerçekleşmesiyle beraber üretimde geçirilen süre, maliyet ve üretim amacıyla beraber duyulan enerji miktarı azalırken, üretimde ve kalitede artış sağlanacaktır.

Akıllı Fabrikalardan Alınan Örnek Sonuçlar

Mars’a keşif için yollanan robot, PLM yazılımı ile oluşturulmuştur. Robot, son derece kompleks geliştirilen test aşamalarından geçmiş ve karmaşıklığı azaltarak Mars’a gitmesinde aktif olarak başarılı bir sonuç doğurmuştur.

Dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in kullandığı F1 aracı, Siemens’in yazılımlarıyla geliştirilmiştir. Test süreciyle beraber tasarımı esnasında rekor denilen sürede oluşmasında imkân sağlanmıştır.

Son teknolojiyle üretilen lüks araç Maserati, tasarımına kadar Siemens teknolojiyle donatılmış ve dijital olarak üretimin muhteşem sonuçlarını bünyesinde barındırmıştır. Aşağıdaki videoda ise Siemens‘in eklediği kısa bir fabrika turu mevcut.